battements

culturelle

batecs

culturals

Les BATTEMENTS CULTURELS, allusion claire à la finalité de promotion de la santé (notamment cardiovasculaire) de l’Auditorium est le nom choisi pour la programmation culturelle fixe que nous offrons. Consultez les prochains évènements.

Els Batecs Culturals, en una clara al·lusió a la finalitat de promoció de la salut (especialment cardiovascular) de l’Auditori, és el nom escollit per la programació cultural estable que oferim.

Vegeu els propers esdeveniments:

Vous souhaitez recevoir des informations ? Souscrivez à notre newsletter!


Vols estar informat?
Subscriu-te a la nostra newsletter!