avís legal

Propietat intel·lectual

La Fundació Cardona Històrica (Auditori Valentí Fuster) domiciliada a Pl. de la Fira, 1, 08261 Cardona és propietària dels dominis www.auditoricardona.com, www.auditoricardona.cat i www.auditoricardona.es. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, logotips, codi font, imatges, vídeos, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Auditori Valentí Fuster o dels tercers que n’hagin autoritzat el seu ús. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa de la Fundació Cardona Històrica.

L’Auditori Valentí Fuster es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo. El titular es reserva les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 

Protecció de Dades

Les dades personals que ens faciliteu rebran un tractament informatitzat i s’incorporaran de forma confidencial en un fitxer sota la responsabilitat de l’Auditori Valentí Fuster (Fundació Cardona Històrica), amb la finalitat de fer-vos arribar informació que pugui ser del vostre interès, sempre preservant la privacitat i confidencialitat de les dades. En cap cas aquest fitxer es cedirà o es vendrà a altres sense el vostre permís previ i explícit. De conformitat amb la normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), teniu dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, cancel·lar-la i, en el seu cas, revocar el vostre consentiment a la referida llei i a altres normes que la desenvolupen, sense efectes retroactius, escrivint a la nostra adreça postal: Pl. de la Fira, 1, 08261 Cardona o enviant un correu electrònic a info@auditoricardona.com.

Mailto a info@auditoricardona.com

 

Publicitat de disposicions legals

La informació facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

 

Ús del web i dels seus continguts per part de tercers

L’Auditori Valentí Fuster de Cardona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

L’Auditori Valentí Fuster de Cardona no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicacions. Tampoc no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes.

 

Funcionament dels serveis online i del web

L’Auditori Valentí Fuster de Cardona no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats corresponents els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.